První sníh
Aj, první sníh! Zem šat má sněhobílý / jak zimy nevěsta - však smutná, bledá… / sta stromů k nebi suché ruce zvedá / a prosí o pomoc, leč marně kvílí…
A jízda větrů po krajině pílí / a k sňatku tomu svědky - mrazy hledá, / a s nebes výšin mlha tmavošedá / jak závoj v lože svatební se chýlí…
Aj, první sníh! Vše jednotvárné kolem - / Ó zemi smutná, kam tvá prchla krása, / jež vábila nás lesem, luhem, polem?
Aj, první sníh! Jak duší to as víří, / když v tmavý vlas nám smutné stáří střásá / svým dechem první sněhobílé chmýří?
(Otokar Březina)
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 23