__ Křivonoska 2017
Křivonoska 2017
Videokoláž

Největší české setkání milovníků historických vozidel na světě v pouhých 15 minutách.