__ Křivonoska 2014
Křivonoska 2014
Ozvučená fotoreportáž

Největší české setkání milovníků historických vozidel na světě v pouhých 47 minutách.