Černobílé
Několik bezbarvých obrázků.
A0214031k_cb A0091971d A0091951f A0212202pracovni_slouč_podruhé
A0053422f A0091981e A0092023d A0092038e
A0186334 A0243130c A0243138c Konzum3
Konzum2